Resultaten:

Vitaliteit als een van de pijlers van je bedrijfsstrategie. Een aantrekkende kracht voor het vinden, boeien en binden van medewerkers. Iedere medewerker pakt persoonlijk leiderschap op zijn vitaliteit en werkt aan zijn vitaliteitsdoelen. In de continue dialoog is hier aandacht voor vanuit de leidinggevenden. Op basis van de vraag van medewerkers is er een (blended) aanbod beschikbaar waarin mensen kunnen werken aan ontwikkeling en vitaliteit. Gezondheid en vitaliteit wordt op deze manier verankert in de structuur en cultuur van de organisatie.
Meetbaar.

  • meer motivatie en betrokkenheid ( medewerkerstevredenheid)
  • meer gezond gedrag (o.a. meer bewegen, minder overgewicht, minder rokers, minder negatieve stress) (leefstijlinbeeld)
  • Lager verzuim (HR)
  • Vitaalste bedrijf van uw provincie

Voorloper van investeren in sociaal kapitaal: vitaalste bedrijf Gelderland 2016