Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Charly Green. Charly Green besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Charly Green aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Charly Green. Ook kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

Charly Green heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de op de website verstrekte informatie (teksten, logo’s en beeldmateriaal). Niets van de op de website van Charly Green aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Charly Green openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd. Citeren altijd met bronvermelding. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charly Green.

Privacy Statement

Charly Green respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Charly Green verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Charly Green toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat Charly Green er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen van Charly Green. Charly Green verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.